Μείωση στο φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων

Όπως είχε προαναγγελθεί, με 24% θα φορολογηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων το 2019 αντί του 28% που ισχύει σήμερα.

Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις οριστικοποιήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών. Αυτό θα έχει εφαρμογή από τα φετινά κέρδη, τα οποία θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του επόμενου έτους.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε και η μείωση του φόρου μερισμάτων από 10% σε 5% για τη διανομή κερδών του έτους 2019. Όσον αφορά το πακέτο μειώσεων φόρων για τα φυσικά πρόσωπα παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα, όπως και η τύχη του αφορολογήτου.

Οι ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις κοστολογούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω αυτών των μειώσεων υπάρχει η φιλοδοξία ότι θα δοθεί βαθιά ανάσα στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας .