Αναρτήθηκαν τα ποσά προς συμψηφισμό (25%) ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου και Α΄τριμήνου 2020

Αναρτήθηκαν στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο Taxisnet τα ποσά προς συμψηφισμό (25%) για τους φορολογούμενους οι οποίοι κατέβαλαν εξολοκλήρου και εμπροθέσμως το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α. του μηνός Μαρτίου 2020 (διπλογραφικά βιβλία) και Α’ τριμήνου 2020 (απλογραφικά βιβλία).

Συγκεκριμένα, στο μενού της προσωποποιημένης πληροφόρησης, στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο Taxisnet, στο μενού των Επιστροφών , το ποσό που εμφανίζεται είναι το ποσό προς επιστροφή λόγω της εμπρόθεσμης πληρωμής του ΦΠΑ για το Α τρίμηνο για τα απλογραφικά βιβλία και του ΦΠΑ Μαρτίου για τα διπλογραφικά βιβλία. Οι φορολογούμενοι καλούνται να στείλουν email στην αρμόδια ΔΟΥ ώστε να επιλέξουν που θα συμψηφιστεί το συγκεκριμένο ποσό.