ΑΑΔΕ: Ανακοίνωση για υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων για τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Με ανακοίνωσή της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι:

“Δεδομένης της σημερινής προθεσμίας λήξης της ρύθμισης ν.4611/2019, σας ενημερώνουμε ότι η ρύθμιση των χρεών, που θα προκύψουν από εκπρόθεσμες δηλώσεις που θα υποβληθούν σήμερα μέχρι τις 16:00, θα είναι δυνατή μετά τις 19:00.”