Το MAIL που πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση

Όλοι μας όταν επιχειρούμε κάτι νέο για πρώτη φορά δεν γνωρίζουμε πως πρέπει να χειριστούμε κάποια πράγματα, πως να αντιμετωπίσουμε ορισμένες καταστάσεις. Ο κλάδος των επιχειρήσεων και του επιχειρείν δεν εξαιρείται από αυτό. Η διαφορά είναι ότι δραστηριοποιούνται πολλοί επαγγελματίες στον χώρο των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια δικά σου προβλήματα είναι αρμοδιότητα άλλων να λυθούν.

Οι κύριοι συνεργάτες μίας επιχείρησης είναι πολύ συγκεκριμένοι, και ο κάθε ένας συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην λειτουργία και την ανάπτυξή της. Εν συντομία, κάθε νέα επιχείρηση πρέπει να έχει M.A.I.L. !

M.A.I.L. | Άμεσοι Συνεργάτες

Για να διαβάσεις το πρωτότυπο άρθρο στις Αγοραλογίες, και πιο συγκεκριμένα την ανάλυση, τις αρμοδιότητες και τη σημασία κάθε συνεργάτη στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, πάτησε εδώ .