Υποψήφιοι οδηγοί και Ασφάλεια

Με την ψήφιση του νόμου 4599/2019, δημιουργήθηκε μία σύγχυση σχετικά με την ανάγκη ειδικής ασφάλισης των υποψήφιων οδηγών, κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους. Με τον νόμο αυτό καθορίστηκε πως οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης, είτε ερασιτεχνικής είτε επαγγελματικής κατηγορίας θα πρέπει κατά την διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης να καλύπτονται ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κύριου κατόχου του οχήματος και έναντι τρίτων.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 του Ν. 4599/2019 , οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτονται από τις εξής ειδικές καλύψεις:

  • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω Σωματικής Βλάβης, ζημιών επί πραγμάτων και χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης
  • Αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του εκπαιδευτικού οχήματος για το χρονικό διάστημα επισκευής του τουλάχιστο 1 μήνα εργασιών επισκευής. 

Προκειμένου να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, η εταιρεία Interlife έπειτα από την δημοσίευση του νόμου, συνέταξε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τον εκάστοτε υποψήφιο οδηγό, ειδικά διαμορφωμένο με τις απαιτήσεις του νόμου. Το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο απευθύνεται σε υποψήφιους οδηγούς, και εκδίδεται ανεξάρτητα από την ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση αποτυχίας κατά την εξέταση, εκδίδεται νέο συμβόλαιο για την επανεξέταση, με νέο ελάχιστο κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υποψήφιων οδηγών, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Αγγελόπουλος Ε. και Συνεργάτες , ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να σας λύσουν κάθε απορία.