Δήλωση τετραγωνικών: Παράταση προθεσμίας

Με τροπολογία που κατατέθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών παρατείνεται έως 31.8.2020 η δυνατότητα δήλωσης τετραγωνικών που δεν είχαν δηλωθεί στους δήμους, για λόγους που αφορούν στη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο αυτό.

Για όσους υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), η δήλωσή τους στους Δήμους, για αδήλωτα τετραγωνικά, ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης αυθαιρέτων και η απαλλαγή του προστίμου θα αφορά την τελευταία πενταετία από τον χρόνο της δήλωσης.

Επίσης διευκρινίζεται ότι, όσοι προβούν σε διόρθωση τετραγωνικών εντός της προθεσμίας, η αλλαγή στα δημοτικά τέλη, θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Σε αντίθετη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που δεν γίνει καμία ενέργεια κατά το διάστημα της προθεσμίας για τη διόρθωση των τετραγωνικών, η όποια ασυμφωνία εντοπιστεί, θα τροποποιήσει τα δημοτικά τέλη από την αρχή της παροχής. Τα δημοτικά τέλη είναι το ποσό που χρεώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος.