Πότε πληρώνονται οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν να επαναλειτουργούν

Ξεκίνησε από την 1η Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων για τους εργοδότες, των οποίων οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να επαναλειτουργούν μέσα στον Μάιο,έτσι ώστε να καταβληθούν στους εργαζόμενους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά έως και τις 7.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους θα πραγματοποιηθεί από τις 10.6.2020 έως και τις 12.6.2020. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αναλογική των ημερών που οι εργαζόμενοι ήταν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους.

Συγκεκριμένα δικαιούνται να λάβουν αναλογική ειδική αποζημίωση για το πρώτο διάστημα του Μαΐου και έως την επαναλειτουργία:

  • Επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τη Δευτέρα 4/5: 54€ (3 μέρες)
  • Επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τη Δευτέρα 11/5: 180€ (10 μέρες)
  • Επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τη Δευτέρα 18/5: 306€ (17 μέρες)
  • Επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν τη Δευτέρα 25/5: 432€ (24 μέρες)

Για το χρονικό διάστημα μετά την επαναλειτουργία της επιχείρησης δικαιούνται την αναλογία του μισθού τους από τον εργοδότη.

Για τους υπαλλήλους που θα ανακαλούνται από την αναστολή λόγω πληρότητας, η ειδική αποζημίωση θα υπολογίζεται κατ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής. Για κάθε ημέρα στην αναστολή ο εργαζόμενος θα δικαιούται 17,8 ευρώ. Ενώ το ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι τα 534€.