Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Καταγραφή αποθεμάτων ειδών προσωπικής υγιεινής

Με δελτίο τύπου το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ζήτησε την καταγραφή – απογραφή ειδών ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2020

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να συμβάλει στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών του πληθυσμού σε είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής και σε εκτέλεση του δεύτερου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64/14-03-2020), καλεί τις επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής και όλα τα φαρμακεία να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή, εντός δυο (2) ημερών, στοιχεία αποθεμάτων σε:

  • Χειρουργικές μάσκες
  • Αντισηπτικά διαλύματα
  • Αντισηπτικά μαντηλάκια.

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/). Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες ή μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS για τους  μη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ.

Κατόπιν της αρχικής συμπλήρωσης των στοιχείων αποθεμάτων, οι υπόχρεοι θα πρέπει να προβαίνουν σε επικαιροποίηση αυτών, κάθε τρεις (3) ημέρες, για διάστημα δυο (2) μηνών από την έκδοση της προαναφερόμενης ΠΝΠ.

Η μη υποβολή ή η επιβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει κυρώσεις υψηλών διοικητικών προστίμων και κατάσχεσης των προϊόντων.

Η μη υποβολή ή η επιβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει κυρώσεις υψηλών διοικητικών προστίμων και κατάσχεσης των προϊόντων.

Η κρίσιμη κατάσταση που διέρχεται η χώρα μας επιβάλει την υπεύθυνη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η προστασία του πληθυσμού συνιστά ύψιστο καθήκον όλων μας.