Υπουργείο Ανάπτυξης: Εκ νέου αιτήσεις για το δανεισμό με πλήρη επιδότηση επιτοκίου

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που κλείνει την εφαρμογή στην πλατφόρμα Ependyseis.gr, όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούσαν να υποβάλλουν αίτημα ώστε να δανειστούν ποσά ίσα με το 50% του τζίρου τους, με πλήρη επιδότηση των τόκων για δύο έτη, και ευνοϊκό επιτόκιο αμέσως μετά, εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Αναλυτικά:

Αθήνα, 6 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τις αιτήσεις τους από τις 20 Μαΐου 2020.