Υπουργείο Ανάπτυξης: Διευκρινίσεις για την επαναλειτουργία επιχειρήσεων στις 4 Μαϊου