Τουρισμός για όλους: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες.

Έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή Τουρισμός για Όλους, ο Πίνακας προσωρινού Μητρώου Αιτήσεων Δικαιούχων – Ωφελουμένων και Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων του προγράμματος «Τουρισμός Για Όλους». Επιπλέον αναρτήθηκαν και οι πίνακες των παρόχων, όπως και των αποκλειόμενων παρόχων.

Ενδεικτικά τους πίνακες μπορείτε να τους βρείτε και εδώ:

Προσωρινός πίνακας μητρώου αιτήσεων Δικαιούχων – Ωφελούμενων

Προσωρινός πίνακας μητρώου αιτήσεων Αποκλειούμενων Δικαιούχων – Ωφελούμενων

Προσωρινός πίνακας μητρώου Παρόχων

Προσωρινός πίνακας μητρώου Αποκλειούμενων Παρόχων