ΤΕΠΙΧ ΙΙ : Δάνεια επιχειρήσεων

Η επόμενη μέρα μετά την καραντίνα βρίσκει όλες τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με αρκετά διλήμματα σχετικά με τη λειτουργία τους και την ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα.

Το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί ευρέως το επόμενο διάστημα είναι το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται στα 915 εκατ. Ευρώ.

Τα δάνεια θα είναι δύο ειδών, είτε επενδυτικά είτε κίνησης ειδικού σκοπού. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και οι υπό σύσταση και οι νεοσύστατες. Ο δανεισμός αυτός θα γίνεται μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για όσους εκριθούν. Το σημαντικό στη συγκεκριμένη δράση είναι ότι το ποσό του δανείου είναι άτοκο κατά το 40% .