5+1 σημαντικοί οικονομικοί δείκτες για μία Startup

Κάθε νεοσύστατη επιχείρηση και ιδίως μια τεχνολογική startup, εκτός του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει, πρέπει να δίνει έμφαση στα οικονομικά της για να μπορεί να παραμείνει βιώσιμη αλλά και να γίνει ελκυστική σε έναν υποψήφιο επενδυτή .

Read more

Ελλάδα: Crowdfunding & Startups

Τo crowdfunding («χρηματοδότηση από το πλήθος» – «συμμετοχική χρηματοδότηση») είναι ένας νέος τρόπος άντλησης κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων, κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Read more