Ελλάδα: Crowdfunding & Startups

Τo crowdfunding («χρηματοδότηση από το πλήθος» – «συμμετοχική χρηματοδότηση») είναι ένας νέος τρόπος άντλησης κεφαλαίων από μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων, κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Read more