Έλεγχοι στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Ξεκινήσανε οι διασταυρώσεις για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), με αυτά που έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ακινήτων.

Περισσότερα