Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την ρύθμιση των 120 δόσεων Φυσικά Πρόσωπα

H ρύθμιση έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των φυσικών προσώπων και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.

Read more