Τεκμήρια διαβίωσης αλλαγές

Την πρόθεσή της να καταργήσει σταδιακά τα τεκμήρια διαβίωσης από το 2020 και μετά , ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Με προσανατολισμό στην αρχική μείωση 50% το 2020 και πλήρη κατάργησή τους το 2021.

Read more