Άνευ βεβαίωσης ταμειακής αγρότες ειδικού καθεστώτος στις λαϊκές

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας και ταμειακής από το TAXIS, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο.

Read more