Κοινωνικός Τουρισμός : Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού Τουρισμού. Επιπλέον έχουν αναρτηθεί και οι ενστάσεις και τα αποτελέσματα αυτών.

Περισσότερα
Booking.com