Κοινωνικός Τουρισμός : Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ έχουν αναρτηθεί τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού Τουρισμού. Επιπλέον έχουν αναρτηθεί και οι ενστάσεις και τα αποτελέσματα αυτών.

Read more