Υπουργείο Οικονομικών: Διευρυμένη λίστα ΚΑΔ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες

Περισσότερα

Επικαιροποιημένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ

Η επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ (Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις προσθήκες που ανακοινώθηκαν στις 24 Μαρτίου. Αναλυτικά

Περισσότερα
Booking.com