Επικαιροποιημένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ

Η επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ (Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας) όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις προσθήκες που ανακοινώθηκαν στις 24 Μαρτίου. Αναλυτικά

Περισσότερα