ΓΕΜΗ : Οφειλές προς βεβαίωση

Προσπάθειες ενημέρωσης του επιχειρηματικού κοινού από τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ και τα κατά τόπους επιμελητήρια, έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Σκοπός της ενημέρωσης είναι εξόφληση των οφειλών των επιχειρήσεων προς το ΓΕΜΗ.

Περισσότερα