Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιο και Ιδιωτικού Τομέα, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, και συγκεκριμένα η διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παράταση στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Read more