ΕΝΦΙΑ: Ποιοι διακιούνται 100% απαλλαγή

Η διαδικασία της χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς επιπρόσθετη υποβολή δικαιολογητικών, εκτός και αν προκύψουν λάθη.

Read more