Φοροέλεγχοι μέσω Facebook

Δίνοντας βαρύτητα στις πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου, θα εξετάζεται τον αριθμό των followers της επιχείρησης στο Facebook. Ο έλεγχος αυτός αφορά όλες όλα τα φορολογικά έτη από το 2014 και μετά.

Read more