Συντάξεις Σεπτέμβριος 2019

Οι πληρωμές των συντάξεων για το μήνα Αύγουστο θα ξεκινήσουν την Τρίτη 27 Αυγούστου.

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Αυγούστου 2019
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 27 Αυγούστου 2019
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Αυγούστου 2019
  • Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 29 Αυγούστου 2019
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Αυγούστου 2019
  • Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 29 Αυγούστου 2019
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 29 Αυγούστου 2019
  • Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019