Συντάξεις Νοέμβριος 2019

Οι πληρωμές των συντάξεων για το μήνα Αύγουστο θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου.

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 25 Οκτωβρίου 2019
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 25 Οκτωβρίου 2019
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Οκτωβρίου 2019
  • Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Οκτωβρίου 2019
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Οκτωβρίου 2019
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις  των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου
  • Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 4 Νοεμβρίου 2019.
  • Τέλος το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης θα καταβληθεί στους δικαιούχους στις 24-25 Οκτωβρίου.