Ενίσχυση των επιχειρήσεων της περιοχής Λάρισας

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.​

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό/δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.​​

Σε ποιους απευθύνεται

Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση, απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-5-2022, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Ενδεικτικά είναι οι κλάδοι : του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Περίοδος υποβολής

από 27/3/2023 έως 26/4/2023 (έως 14:00)

Υποβολή αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων .

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000,00€ έως 15.000,00€ για Υφιστάμενες επιχειρήσεις όπου το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (DE MINIMIS).

Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια kινητικότητα και στην pροσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της αλληλεγγύης, και όπως ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση​.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Πράσινες Επενδύσεις

 • Προμήθεια οικολογικών σκίαστρων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια γλαστρών και καλλωπιστικών φυτών στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια συστήματος διαχωρισμού των απορριμμάτων της επιχείρησής
 • Προμήθεια επιτοίχιας ταμπέλας με περιβαλλοντικό φωτισμό (LED)
 • Ετήσια συνδρομή για την συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων της επιχείρησης κατά παραγγελία
 • Προμήθεια μηχανημάτων συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών

2. Τεχνολογικές Επενδύσεις

 • Εφαρμογή παρακολούθησης αποθήκης, logistics, διασύνδεσης με προμηθευτές
 • Προμήθεια σταθμού φόρτισης πολλαπλών συσκευών (κινητά, laptop, tablet κλπ) στον ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης
 • Προμήθεια ή Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την επιβράβευση των πελατών της επιχείρησης (loyalty πελατών)
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
 • Παροχή internet για ένα έτος (εφόσον δεν διαθέτει η επιχείρηση)

3. Επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα

 • Αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης
 • Αγορά ηλεκτρικού πατινιού για την ήπια κυκλοφορία των εργαζόμενων της επιχείρησης
 • Τοποθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησής

4. Επενδύσεις στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ

 • Κατασκευή ράμπας για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ.
 • Κατασκευή τουαλέτας ΑμΕΑ.
 • Προμήθεια αναβατορίου για ΑμΕΑ.
 • Αγορά Υπηρεσίας (SaaS) mobile εφαρμογής για την αποτύπωση των επιχειρήσεων που είναι προσβάσιμες σε ΑμΕΑ.
 • Διαμόρφωση ιστοσελίδας με προδιαγραφές ΑΜΕΑ.

Εάν ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόγραμμα, επικοινώνησε με το γραφείο της Αγγελόπουλος Ε. και Συνεργάτες, ώστε να ενημερωθείς σχετικά, να σου λύσουν κάθε απορία και να συζητήσετε για την υποβολή του φακέλου σας.