Ρύθμιση 120 δόσεων: Λήξη προθεσμίας, χιλιάδες προβλήματα – Παράταση;

Σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων σύμφωνα με τον Ν. 4611/2019 , τόσο για τις οφειλές προς την εφορία, όσο και για αυτές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι πολίτες με οφειλές στην εφορία, είχαν χρόνο ώστε να δρομολογήσουν την ένταξή τους στη ρύθμιση και τυχόν προβλήματα που προέκυπταν, ήταν εφικτό να λυθούν από τους ανθρώπους των κατά τόπους Δ.Ο.Υ. .

Πολλά προβλήματα με τα ασφαλιστικά ταμεία

Το μεγάλο ερωτηματικό των τελευταίων μηνών, σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση είναι τι θα γίνουν οι περιπτώσεις οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, που ενώ ξεκίνησαν τις διαδικασίες υπαγωγής στη ρύθμιση έγκαιρα, τα προβλήματα του συστήματος δεν τους επιτρέπουν να ρυθμίσουν. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, ΤΣΑΥ για παράδειγμα , χωρίς οφειλές για την περίοδο 2017-2018 στον ΕΦΚΑ , το ίδιο το σύστημα δεν τους επιτρέπει να κάνουν αίτηση λόγω μη ύπαρξης οφειλών! Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι λάθη στη μηχανογράφηση του ΟΓΑ διορθώνονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, λάθη όπως μία διόρθωση ονόματος, μία ημερομηνία γέννησης, ή μία ταυτοποίηση ΑΜΚΑ με ΑΦΜ, χρειάζονται πάνω από μήνα ώστε να διορθωθούν και να φανεί η διόρθωση στο σύστημα, κάτι που όπως γίνεται αντιληπτό εξαιρεί ήδη αρκετό κόσμο από τη υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή.

Οι αιτούντες για υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι απορριφθέντες του νόμου αυτού, ωστόσο εξαιρούνται και αυτοί της δυνατότητας υπαγωγής αυτόματα από το σύστημα. Όσες ενέργειες και να έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα, το σύστημα τους αποτρέπει να αιτηθούν ρύθμιση.

Για αυτές τις περιπτώσεις ασφαλισμένων κυρίως, υπάρχει περιθώριο παράτασης ή ειδικής μεταχείρισης, δεδομένων των προβλημάτων του ίδιου του συστήματος και της μη έγκαιρης ανταπόκρισης των ασφαλιστικών ταμείων;