Επίδομα παιδιών : Πρόβλημα με τις πληρωμές

Πολλές οικογένειες δεν είδαν στους λογαριασμούς τους τη δόση του επιδόματος τέκνων, το γνωστό επίδομα που δίνεται με την αίτηση Α21. Η μη καταβολή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος των συστημάτων του ΗΔΙΚΑ.

Το email που στάλθηκε σε όλους όσοι δεν δεχθήκαν κάποια πληρωμή είναι το ακόλουθο:

” Σας ενημερώνουμε ότι, κατά την εκκαθάριση  της αίτησης επιδόματος παιδιού του ΑΦΜ 123456789 για την πληρωμή της 4ης δόσης, υπήρξε τεχνικό πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα  διασταυρώσεων και η εκκαθάρισή της δεν ολοκληρώθηκε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν το πρόβλημα και θα προβούν στις κατάλληλες ενέργειες κατά  την  επανάληψη της εκκαθάρισης τον Νοέμβριο  και τυχόν δικαιούμενα ποσά θα σας καταβληθούν μαζί με την πληρωμή της  5ης δόσης 2020 την 30-11-2020 “

Συνεπώς, η όποια καθυστέρηση οφείλετε σε τεχνικό ζήτημα της υπηρεσίας, που απλά ζητά την κατανόησή των φορολογουμένων. Όπως αναφέρει και το email η 4η δόση και η 5η δόση θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στο τέλος Νοεμβρίου.