Προνοιακό Επίδομα 2019

Τα προνοιακά επιδόματα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στους δικαιούχους θα καταβληθούν την Τρίτη στις 25-6-2019.

Τα επιδόματα αυτά, θα καταβάλλονται παγίως κάθε 25η ημερολογιακή μέρα κάθε μήνα, από εδώ και στο εξής, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία σταθερότητα στην καταβολή τους.