ΕΣΠΑ 2014-2020 : e – Λιανικό Εμπόριο

Προδημοσίευση της Δράσης e-shop για καταστήματα λιανικού εμπορίου.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν θα πρέπει:

  • Να έχουν κύρια Δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  • Οι υφιστάμενες να έχουν ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ έως την 30/9/2019
  • Οι νεοσύστατες να έχουν ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020. Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών.
  • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά,
  • Να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου 2021. Η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Εάν ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόγραμμα, μπορείς να απευθυνθείς στο γραφείο της Αγγελόπουλος Ε. και Συνεργάτες , ώστε να ενημερωθείς σχετικά και να σου λύσουν κάθε απορία.