Περιφέρεια Θεσσαλίας : Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ

Όπως εξαγγέλθηκε από όλες τις περιφέρειες της χώρας, έτσι και η περιφέρεια Θεσσαλίας στέκεται κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο, προκυρήσσοντας το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει να γίνει μία μεγάλη ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας, μία ανάσα ρευστότητας από 5.000€ έως και 50.000€, και αφορά όλες τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα μέτρα κατά του Covid-19.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΑΣΑ ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου 2020. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 30.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Πρόκειται για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση στα πλαίσια του σχέδιο «άμεσης δράσης»  της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στόχος είναι η ενίσχυση του κεφάλαιο κίνησης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έως 49 άτομα προσωπικό. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, μετά την ταχεία ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διεργασιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση. Την  αξιολόγηση των αιτήσεων αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΑΕ με τον οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας.

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13 Οκτωβρίου και  ώρα 13.00 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και ώρα 15.00, χωρίς παράταση
  • Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ, χωρίς επιστροφή. Το καταβληθέν ποσό θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.
  • Αποδεκτές είναι οι αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο πλην της φορολογικής δήλωσης. Η χρηματοδότηση γίνεται απευθείας χωρίς την μεσολάβηση Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού .
  • Το πρόγραμμα αφορά το σύνολο των ΚΑΔ, εκτός από τις δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Όλοι οι ΚΑΔ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ  Θεσσαλίας.

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης είναι αναρτημένοι στις ιστοσελίδες των προγραμμάτων επιδότησης της περιφέρειας Θεσσαλίας , του φορέα διαχείρησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, του ενδιάμεσου φορέα διαχείρησης για την περιφέρεια Θεσσαλίας ΑΕΔΕΠ , και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ, όπου και θα αναρτάται κάθε σχετική ενημέρωση.

Εάν ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόγραμμα, μπορείς να απευθυνθείς στο γραφείο της Αγγελόπουλος Ε. και Συνεργάτες , ώστε να ενημερωθείς σχετικά και να σου λύσουν κάθε απορία.