Πάσχα Καθολικών: Αλλαγές στις διατραπεζικές συναλλαγές

Εξαιτίας της εορτής του Πάσχα των Καθολικών, διαμορφώνονται κάποιες αλλαγές στις διατραπεζικές συναλλαγές. Για αυτό το λόγο, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας ενημερώνουν ότι οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 15 Απριλίου και τη Δευτέρα 18 Απριλίου, θα εκτελεστούν την που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη. 

Οι μεταφορές εντός της κάθε τράπεζας θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 19 Απριλίου. Για την εκτέλεση των μισθοδοσιών θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο μισθοδοσίας ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τρίτη 19 Απριλίου. Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 15 Απριλίου και τη Δευτέρα 18 Απρίλιου.