Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Προϋποθέσεις και κριτήρια

Ξεκίνησαν σήμερα στις 8 Ιουνίου 2019 οι αιτήσει για τους παιδικούς σταθμούς με πρόσκληση του ΕΕΤΑΑ και με διάρκεια έως τις 28 Ιουνίου

Οι ωφελούμενοι είναι

 • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
 • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
 • Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
 • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί , τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης κτλ. .

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενοι
 • να είναι άνεργες/οι.

Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην συγκεκριμένη πρόσκληση, και εξαιρούνται των προϋποθέσεων όλες οι περιπτώσεις οικογενειών που έχουν προ-νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης. Συγκεκριμένα, μόνο για την κατηγορία Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας (κατηγορία θέσης Β3) και για τα παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία, που ενδιαφέρονται για  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (Ειδική κατηγορία θέσης Δ1). Επιπλέον, οι αιτούντες ΑμΕΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, που αιτούνται για Βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και Παιδικούς σταθμούς (ειδικές Κατηγορίες Α.1. ή Α.2.) και για τις δομές ΚΔΑΠ.

Ποια είναι τα κριτήρια;

Οι ωφελούμενοι της συγκεκριμένης δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
 • Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες
 • Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες Δομών:
  • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, για βρέφη από 2 μηνών ή από 8 μηνών ή από 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019), και προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).
  • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019) για προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2019) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) και προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από 5 έως 12 ετών.
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.
 • Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:
  • τις 27.000€ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
  • τις 30.000€ για μητέρες που έχουν τρία (3) παιδιά,
  • τις 33.000€ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά, και
  • τις 36.000€ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Το συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του ωφελούμενου στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 – 31/12/2018). Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Υποβολή αίτησης

 • Βρείτε την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στο www.eetaa.gr
 • Συμπληρώστε και υποβάλλετε την αίτηση ηλεκτρονικά
 • Στείλτε ταχυδρομικώς ή με courier τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση ηλεκτρονικής υποβολής

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι οι 28 Ιουνίου 2019 έως τις 24:00, βάσει του πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής.

Καταληκτική ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής είναι οι 28 Ιουνίου 2019, βάσει της απόδειξης της υπηρεσίες αποστολής.

Οτιδήποτε σταλεί μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθεί υπόψιν.

Booking.com