ΟΑΕΔ: Ειδικό εποχικό βοήθημα 2020

Από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ έτους 2020, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η διαδικασία νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

 • Οικοδόμου
 • Λατόμου
 • Ασβεστοποιού
 • Κεραμοποιού
 • Πλινθοποιού
 • Αγγειοπλάστη
 • Δασεργάτη
 • Ρητινοσυλλέκτη
 • Καπνεργάτη
 • Μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου,
 • Υποδηματεργάτη
 • Μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
 • Χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων
 • Ηθοποιού
 • Τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης
 • Χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου
 • Ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου
 • Ταμία κινηματογράφου και θεάτρου
 • Μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
 • Σμυριδεργάτη
 • Το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου
 • Του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
 • Του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2020, που κατά το έτος 2019 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2020, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2020 και μετά, ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2020 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται μέσω του ατομικού λογαριασμού eServices του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά ο πίνακας των επιδομάτων ανά ειδικότητα:

Εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ 2020