ΟΑΕΔ: Επιδότηση ανέργων 14.800€ για ίδρυση επιχείρησης, με έμφαση στις γυναίκες

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την επιχορήγηση νέων επιχειρηματιών ηλικίας από 18 έως 29 ετών, και δίνει έμφαση στις γυναίκες, ώστε να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους λαμβάνοντας χρηματοδότηση για τους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας τους. Στόχος είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση συνολικά 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων. Το 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Επιδότηση

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση: 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση χρηματοδότησης και την έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
  • 2η δόση: 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.
  • 3η δόση: 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποβολές αιτήσεων μπορούν να γίνουν από 10η Μαΐου 2021 έως 10η Ιουνίου 2021 έως τις 15:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής Δικαιούχων

Οι δυνητικά δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συνδυαστικά όλα τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.
  2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
  3. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
  4. Να είναι ‘Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
  5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικά δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι δυνητικά δικαιούχοι μετά την έγκριση της αίτησής τους μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) στις οποίες ασκούν τη διαχείριση, κατέχουν το 51% των εταιρικών μεριδίων και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι.

Η νέα επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω βασικές εξαιρέσεις).

Εξαιρούνται και δεν μπορούν να ενταχθούν ορισμένοι τύποι επαγγελμάτων όπως συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, εποχικές επιχειρήσεις όπως κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή, αγροτική παραγωγή, αλιεία, κ.α.)

Εξαιρούνται και δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών τύπου franchising, shop-in-shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ. Ομοίως δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Επίσης, δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆, καθώς και οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

Εάν ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόγραμμα, μπορείς να απευθυνθείς στο γραφείο της Αγγελόπουλος Ε. και Συνεργάτες , ώστε να ενημερωθείς σχετικά, να σου λύσουν κάθε απορία και να συζητήσετε για την υποβολή του φακέλου σας.