Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: M.Sc. Επιχειρηματικότητας

Η ανάγκη για εκπαίδευση και για υψηλού επιπέδου κατάρτιση είναι επιτακτική και πολύ μεγάλη αυτή την εποχή. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, καλούν όλους τους ενδιαφερομένους και τις ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα”.

Οι φοιτητές είναι σε θέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών να αποκτήσουν γνώσεις αλλά και να διαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης τους, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν τώρα στο επιχειρηματικό στερέωμα. Η ανάπτυξη ικανοτήτων (soft skills) που είναι απαραίτητα για την επαγγελματική καταξίωση, είναι ένας από τους στόχους του προγράμματος, που εκτός από τη γνώση προάγει και τη ορθή εργασιακή συμπεριφορά.

Οι σπουδές στην «Επιχειρηματικότητα» οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά από φοίτηση δύο (2) εξαμήνων (πλήρους φοίτησης) ή τεσσάρων (4) εξαμήνων (μερικής φοίτησης). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση έξι (6) μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας (75 ECTS).

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ διδάσκονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, κάθε δεύτερη εβδομάδα, στη Λάρισα. Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο ΔΠΜΣ ανέρχονται σε €3.300 και καταβάλλονται τμηματικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών.

Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει και θα παραμείνουν ανοικτές έως τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα, στα κοινωνικά δίκτυα ή επικοινωνώντας μέσω email με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ«Επιχειρηματικότητα», το οποίο είναι msc-entrepreneurship@uth.gr . Επιπλέον τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2410 684708, 2410 684709.