Λειτουργία Τραπεζών: Αργίες Πάσχα

Οι τράπεζες της χώρας μας ενημερώνουν ότι λόγω της εορτής του Πάσχα και της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται από την Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου μετά την καταληκτική ώρα αποδοχής συναλλαγών, θα εκτελεστούν την Τετάρτη 05 Μαΐου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη.

Οι μεταφορές εντός ίδιας τράπεζας θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τετάρτη 05 Μαΐου.
Για την εκτέλεση των μισθοδοσιών και των μεταφορών πίστωσης e-PPS θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τετάρτη 05 Μαΐου.

Οι μεταχρονολογημένες και μελλοντικές εντολές με ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη 4 Μαΐου θα εκτελεστούν την Τετάρτη 5 Μαΐου.
Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 30 Απριλίου, τη Δευτέρα 03 Μαΐου και την Τρίτη 04 Μαΐου.