Κοινωνικός Τουρισμός: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού από τον ΟΑΕΔ για την περίοδο 2020-2021.

Τον πίνακα για τους δικαιούχους μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Τον πίνακα για τους μη επιλεγμένους δικαιούχους μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Τον πίνακα για τους απορριφθέντες μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Οι Δικαιούχοι και Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων από την Τρίτη, 21 Ιουλίου και ώρα 08:00 μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Τον πίνακα με τους παρόχους καταλυμάτων μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Τον πίνακα με τους παρόχους ακτοπλοϊκών μπορείτε να τον βρείτε εδώ.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για το εάν είστε δικαιούχοι με τα τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. ή / και του Α.Μ.Κ.Α. .

Πηγή: oaed.gr