Κοινωνικός Τουρισμός 2019

Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για εργαζόμενους και άνεργους.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλέκτρονικά από κάθε ενδιαφερόμενο και πάροχο στο oaed.gr μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από τους χρήστες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο site του ΟΑΕΔ, και αποκλειστικά μέσω του site oaed.gr. Όσοι από τους χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ακόμα, για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν, για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Αντίθετα, όσοι έχουν κωδικούς Taxisnet δεν χρειάζεται να προσέλθουν στις υπηρεσίες, διότι μπορούν να πιστοποιηθούν με τη χρήση αυτών των κωδικών.

Τα διαστήματα που επιδοτούνται είναι από 1 Αυγούστου 2019 έως 31 Ιουλίου 2020, σε όλα τα τουριστικά καταλύματα του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ.

Για τα νησιά Λέσβος, Λέρος, Σάμος, Χίος και Κως επιδοτούνται από 1 έως 10 διανυκτερεύσεις.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα επιδοτούνται από 1 έως 5 διανυκτερεύσεις.

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι

Είναι εργαζόμενοι και άνεργοι , οι οποίοι κατά το έτος 2018 είχαν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ Εργατικής Εστίας) ή
  • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
  • έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
  • συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 140.000 άτομα, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10.000.000 €.