ΚΒΔΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας : Βρίσκω δουλειά στην μετά-κορωνοϊό και μετά-κρίση εποχή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βρίσκω δουλειά στην μετά-κορωνοϊό και μετά-κρίση εποχή: Γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου επαγγελματία/υπαλλήλου» και απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και 30 ECTS. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οκτώ (8) μήνες αντιστοιχώντας σε 300 ώρες υβριδικής (μικτής) εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα στοχεύει:
Στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων που εισέρχονται στο χώρο εργασίας είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία είτε με την ιδιότητα της υπαλληλικής σχέσης.

Στην αναγνώριση και κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσεων οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης από τη σκοπιά της φορολογικής/ασφαλιστικής παρακολούθησης, όπως επίσης την μακροημέρευσή της έχοντας ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών κάθε πελάτη. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ατόμων που θα στελεχώσουν επιχειρήσεις κυρίως στο χώρο των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών. Στην εξοικείωση της τηλεργασίας και των ψηφιακών εφαρμογών.Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απόφοιτους IEK, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να έχει γνώσεις και δεξιότητες για μια επιτυχημένη είσοδο στο χώρο εργασίας.

Επιμόρφωση

  1. Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της υβριδικής (μικτής) μεθόδου εκπαίδευσης, αφού περιλαμβάνει τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως διδακτικές ενότητες (ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση).
  2. Τα δια ζώσης μαθήματα θα είναι αποκλειστικά εργαστηριακά και θα χρησιμοποιηθεί το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά-Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος).
  3. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα όπως και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω της εξ αποστάσεως πλατφόρμας εκπαίδευσης MS-Teams.

Εγγραφές

Η αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Βρίσκω δουλειά στην μετά-κορωνοϊό και μετά-κρίση εποχή: Γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου επαγγελματία/υπαλλήλου» γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Έναρξη: Οκτώβριος 2020 – Λήξη: Απρίλιος 2021

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης ανά θεματική ενότητα (3 θεματικές ενότητες)

Σημαντικές Ημερομηνίες:

Περίοδος Εγγραφών : 04/09/2020 έως 04/10/2020

Έναρξη Επιμόρφωσης : Οκτώβριος 2020

 

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 600 ευρώ και υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Τις κατηγορίες των εκπαιδευομένων που μπορούν να επωφεληθούν των εκπτώσεων μπορείτε να τις βρείτε αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα αλλά και τον οδηγό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.