ΚΔΒΜ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Πράξη

Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Πράξη» προσφέρει στους ενδιαφερόμενους τις απαιτούμενες γνώσεις για να αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την προβολή και προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, ψηφιακών καταστημάτων (e-shops), επιχειρήσεων και οργανισμών στο σύγχρονο ψηφιακό τοπίο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να υλοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές marketing για επιχειρήσεις και οργανισμούς, τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους ανάπτυξης διαδικτυακής προβολής, προώθησης και πωλήσεων και να μετρούν και αξιολογούν τα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια (3) μηνών, και πιο συγκεκριμένα 82 διδακτικών ωρών εκ των οποίων οι 47 ώρες αποτελούν πρακτική εξάσκηση.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη επιχειρήσεων
  • Επιχειρηματίες
  • Επαγγελματίες
  • Νέοι Επιστήμονες.

που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη διαδικτυακή επιχειρηματική δραστηριότητα και να τις εφαρμόσουν στην πράξη.

Επιμόρφωση

Το πρόγραμμα βασίζεται στη σύζευξη θεωρίας και πράξης μέσα από την εκπόνηση εργασιών με πραγματικό αντικείμενο, με την υποστήριξη των επιβλεπόντων διδασκόντων που θα διαδραματίζουν ρόλο «προπονητή». Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα αξιοποιηθούν για πρακτικές εφαρμογές σύγχρονα εργαλεία του Ψηφιακού Μάρκετινγκ όπως τα Google Adwords, Google Analytics, AdSense, Google my Business, Google Sites,
Facebook Ads Manager, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube, Mailchimp, IM Creator κ.α.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες). Σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Το πρόγραμμα βασίζεται στη σύζευξη θεωρίας και πράξης μέσα από την εκπόνηση εργασιών με πραγματικό αντικείμενο, με την υποστήριξη των επιβλεπόντων διδασκόντων που θα διαδραματίζουν ρόλο «προπονητή». Η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα υπολογιστών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ στο Βόλο (και σε άλλες πόλεις ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος).

Για την εγγραφή σας, συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ στην Πράξη» είτε online είτε σε έντυπη μορφή.

Σημαντικές Ημερομηνίες για το πρόγραμμα :

Περίοδος Εγγραφών είναι : από 27/08/2020 έως και 10/10/2020

Έναρξη Επιμόρφωσης : Οκτωβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, το επιστημονικό προσωπικό, το κόστος και άλλα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.