Αναστολές Τραπεζικών συναλλαγών λόγω Πάσχα Καθολικών

Εξαιτίας της εορτής του Πάσχα των Καθολικών, που προηγείται της ορθόδοξης εορτής, διαμορφώνονται κάποιες αλλαγές στις διατραπεζικές συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 02 Απριλίου και τη Δευτέρα 05 Απριλίου, θα εκτελεστούν την Τρίτη 06 Απριλίου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη. Οι μεταφορές εντός ίδιας τράπεζας θα εκτελεστούν κανονικά μεν, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 06 Απριλίου.
Για την εκτέλεση των μισθοδοσιών θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο μισθοδοσίας ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τρίτη 06 Απριλίου.