ΓΕΜΗ : Οφειλές προς βεβαίωση

Προσπάθειες ενημέρωσης του επιχειρηματικού κοινού από τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ και τα κατά τόπους επιμελητήρια, έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Σκοπός της ενημέρωσης είναι εξόφληση των οφειλών των επιχειρήσεων προς το ΓΕΜΗ.

Στην περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι επιχειρηματίες στην εξόφληση των οφειλών αυτών προς το ΓΕΜΗ, αυτές θα βεβαιωθούν στις ΔΟΥ. Με τα αρνητικά σε αυτή την περίπτωση να είναι αφενός ο τοκισμός των οφειλών πλέον, και αφετέρου οι επιπλοκές που ενδεχομένως να δημιουργηθούν στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση 4611/2019 , τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου από το Επιμελητήριο Λάρισας, :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ 12-11-2019

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΕΜΗ

Το Επιμελητήριο Λάρισας καλεί όλους τους Υπόχρεους ΓΕΜΗ είτε είναι μέλη του Επιμελητηρίου είτε όχι  να προβούν ΑΜΕΣΑ στην τακτοποίηση των οφειλών τους   ΓΕΜΗ

Υπενθυμίζουμε ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.3419/2005 όπως ισχύει, υφίσταται η υποχρέωση των επιχειρήσεωννα καταβάλουν στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους το αντίστοιχο (κατά νομική μορφή) τέλος τήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ και στην περίπτωση που, κάποιος υπόχρεος, δεν καταβάλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες το παραπάνω τέλος, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ εκ του Νόμου να αποστείλουν τα εν λόγω τέλη στη φορολογική διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με  βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Τα τέλη του ΓΕΜΗ είναι ετήσια και καθορίζονται ανά νομική μορφή ως κάτωθι:

  • ΑΤΟΜΙΚΗ: 30ευρώ
  • ΟΕ/ΕΕ:  80ευρώ
  • ΙΚΕ: 100 ευρώ
  • ΕΠΕ: 150 ευρώ
  • ΑΕ:  320 ευρώ

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο ΓΕΜΗ μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr από όπου τυπώνετε τους κωδικούς πληρωμής.

Τονίζουμε ότι τα ανωτέρω ΤΕΛΗ δεν δύναται να πληρωθούν στο ταμείο του Επιμελητηρίου αλλά μόνο ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, είτε μέσω οποιουδήποτε web baking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ, είτε στα ταμεία των Τραπεζών.