Φορολογικές Δηλώσεις 2020: Προθεσμίες πληρωμών

Η καταληκτική ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις της φετινής χρονιάς πλησιάζει. Οι συνεχόμενες παρατάσεις όμως και οι διατάξεις της κυβέρνησης για διευκόλυνση των φορολογουμένων στην αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος έχουν προκαλέσει πολλά ερωτηματικά σχετικά με το πότε θα πρέπει να πληρωθεί η οφειλή τους.

Πιο συγκεκριμένα, όσων η δήλωση υποβλήθηκε έως 31/7 η πρώτη δόση έπρεπε να πληρωθεί έως 31/7. Όσων η δήλωση υποβλήθηκε μέσα στον Αύγουστο και έως την καταληκτική ημερομηνία 28/8 , οφείλουν να καταβάλουν τις 2 πρώτες δόσεις έως 31/8.

Δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 1/8 έως 28/8 πρέπει να καταβάλλουν τις 2 πρώτες δόσεις έως 31/8

Δυνατότητα έκπτωσης

Ισχύει ότι όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν αμέσως το συνολικό ποσό της οφειλής που έχει προκύψει από τη φορολογική τους δήλωση, ισχύει η έκπτωση 2%. Και η ταυτότητα οφειλής εμφανίζεται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του εκάστοτε φορολογούμενου.