Φοροέλεγχοι μέσω Facebook

Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλής αποφάσισε να καθοριστούν νέα κριτήρια για τον εντοπισμό φοροφυγάδων.

Δίνοντας βαρύτητα στις πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου, θα εξετάζεται τον αριθμό των followers της επιχείρησης στο Facebook. Ο έλεγχος αυτός αφορά όλες όλα τα φορολογικά έτη από το 2014 και μετά.

Κατά τον έλεγχο θα δωθεί έμφαση στον αριθμό των followers της επιχείρησης, των σχολίων πελατών και των κριτικών κ.λπ. στην ιστοσελίδα ή ενδεχομένως και στο Facebook και άλλες πλατφόρμες δικτύωσης. Επίσης, θα επεκτείνεται ακόμα και σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών πορτοφολιών, Paysafe, Paypal ή και άλλες, αλλά και τυχόν σύνδεση συσκευών POS/e-POS με ξένες τράπεζες.

Κατά την προετοιμασία του ελέγχου, μετά την έκδοση της σχετικής εντολής, θα εξετάζονται:

 • Αν έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις για κάθε είδους φορολογία.
 • Εάν είχαν διαπραχθεί φορολογικές παραβάσεις, εάν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία πιθανολογείται ότι προκύπτει φοροδιαφυγή.
 • Στοιχεία διασταυρώσεων, δελτία πληροφοριών και λοιπά στοιχεία από οργανισμούς, τράπεζες και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.
 • Στοιχεία που αφορούν εκδότες πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων ή εξαφανισμένους εμπόρους.
 • Ενδείξεις για άρση τραπεζικού απορρήτου.
 • Στοιχεία για τη σύνθεση της συνολικής εικόνας του ελεγχόμενου από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.
 • Η υποβολή των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών.
 • Τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του ελεγχομένου, με σκοπό τη συνδρομή του τομέα του φορολογικού ελέγχου προς τον τομέα της είσπραξης των εσόδων.
 • Στοιχεία που υπάρχουν στο Διαδίκτυο για τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών αναφορικά με την ηλεκτρονική δραστηριοποίηση του ελεγχόμενου προσώπου.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο των υπ’ όψιν φορολογικών ετών, θα εξετάζονται τα έγγραφα σύστασης ή νομιμοποίησης της επιχείρησης, η ορθή τήρηση των βιβλίων και η έκδοση των φορολογικών στοιχείων, ενδείξεις ή διαφορές που προκύπτουν από διασταυρώσεις καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών. Επιπλέον, και για τον συγκεντρωτικό έλεγχο των επιχειρήσεων θα ελεγχθεί η κάθε επιχείρηση για πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία. Θα εξετάζονται μέσω των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών, είτε μεμονωμένες αγορές είτε δαπάνες ιδιαίτερα μεγάλης αξίας σε σχέση με τα δεδομένα της ελεγχόμενης επιχείρησης, ιδίως από προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές, ιδιαίτερα αυτά με μεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα, εικονικότητα ή νόθευσή τους.

Συνοπτικά και για τις περιπτώσεις που υπάρχουν συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, θα ελέγχονται και θα επαληθεύονται τα παρακάτω:

 • Η ύπαρξη τυχόν άλλων διαδικτυακών τόπων που σχετίζονται με το ελεγχόμενο πρόσωπο, καθώς και το όνομα του φυσικού/νομικού προσώπου στο οποίο έχουν κατοχυρωθεί.
 • Το κόστος της παρουσίας και δραστηριοποίησής του στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης και της διαφημιστικής του δαπάνης. Μεταξύ άλλων, ερευνώνται και στοιχεία όπως ο αριθμός των μελών/φίλων, σχολίων πελατών, κριτικών κ.λπ.
 • Η ύπαρξη συμβάσεων/συμφωνιών με εταιρείες μεταφορών (courier).
 • Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη λήψη και καταχώριση της παραγγελίας, την πληρωμή, καθώς και την αποστολή των αποθεμάτων ή την παροχή υπηρεσιών.
 • Οι τρόποι πληρωμής των ηλεκτρονικών και εξ αποστάσεως συναλλαγών, όπως πληρωμή μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, αντικαταβολών μέσω επιχειρήσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών, ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, ηλεκτρονικών πορτοφολιών, Paysafe, Paypal κ.λπ.
 • Η τυχόν σύνδεση των συσκευών POS/e-POS με ξένα πιστωτικά ιδρύματα.