Ερευνητικό πρόγραμμα EasyRights, Horizon 2020

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα EasyRights, το οποίο έχει ως στόχο το σχεδιασμό καινοτόμων τεχνολογιών, με σκοπό την ενημέρωση των προσφύγων για τα κοινωνικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις στις πόλεις που τους φιλοξενούν. Απώτερος στόχος είναι η ενσωμάτωση των προσφύγων στο νέο κοινωνικό γίγνεσθαι, αφενός με όσο το δυνατό λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες και αφετέρου με την αποτελεσματικότερη δυνατή λειτουργία των υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και ενημέρωσης του κοινού #EURegionsWeek, το ερευνητικό πρόγραμμα EasyRights διοργανώνει και με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδικτυακό σεμινάριο στις 12 Οκτωβρίου, για να αναδείξει τις στρατηγικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις τοπικές αρχές και τους πρόσφυγες ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του σεμιναρίου και την εγγραφή μπορείτε να βρείτε εδώ.