Μέτρα στήριξης των μαθητευόμενων των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», θεσπίζονται μέτρα στήριξης των μαθητευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, οι οποίοι ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα, καταβάλλεται στους ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους επτακοσίων (700) ευρώ και το ποσό της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης αυτών, για το χρονικό διάστημα διάρκειας του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών. Η σχετική δαπάνη μπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Με την αναστολή των εν λόγω έκτακτων μέτρων, παρατείνονται ισόχρονα οι συμβάσεις μαθητείας και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προαναφερόμενων προγραμμάτων.

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης, όπως επίσης και τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν.