Επίδομα 534€: Γιατί μπήκαν λιγότερα χρήματα σε ορισμένους δικαιούχους

Σήμερα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που παρέμειναν σε αναστολή σύμβασης για τον μήνα Μάιο, το ποσό των 534€.

Ωστόσο πολλοί από τους δικαιούχους είδαν ποσά μικρότερα των 534€.

Που οφείλεται αυτό; Έγινε κάποιο λάθος;

Με τη δήλωση αναστολής που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου, και για το πρώτο επίδομα των 800€, αφορούσε χρονικό διάστημα 45 ημερών.

Με τη λήξη αυτού του χρονικού διαστήματος, μετά από τις 45 ημέρες ήρθε η δεύτερη αίτηση αναστολής να συμπληρώσει το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Μαϊου. Το ποσό των 534€, πληρώθηκε αναλογικά πόσες μέρες μέσα στον Μάιο ήταν σε αναστολή ο κάθε εργαζόμενος, πέραν της πρώτης αναστολής.

Παράδειγμα:

Υπάλληλος γραφείου μπήκε σε αναστολή με ημερομηνία 27/3/2020. Έλαβε κανονικά το επίδομα των 800€, και η αναστολή της συμπληρώθηκε στις 10/5/2020. Το χρονικό διάστημα αυτό καλύφθηκε από το πρώτο επίδομα. Με την παράταση της αναστολής έως τις 31/5/2020, δικαιούται επίδομα για 21 μέρες ακόμα. Συνεπώς 21 ημέρες με 17,8€ ανά ημέρα, το επίδομα που προκύπτει είναι 374€.