Δεν θα δοθεί επιπλέον παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις

Με δελτίο τύπου πριν λίγο από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι δεν πρόκειται να δοθεί επιπλέον παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις.

Συγκεκριμένα το δελτίο τύπου αναφέρει:

“Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που εκπνέει στις 29 Ιουλίου. Άλλωστε, το σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχει ανοίξει από τις 28 Μαρτίου, διάστημα που θεωρείται ικανό και εύλογο για να έχουν τη δυνατότητα όλοι να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Στόχος μας είναι να εμπεδωθεί η εικόνα ενός Κράτους που θα είναι σοβαρό, συνεπές και αξιόπιστο απέναντι στους πολίτες, εμπνέοντας ανάλογες συμπεριφορές.”